719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Oktober 2022

                                    De gewone mensen van Judea en Samaria

Onlangs kreeg ik een telefoontje van Mina, het hoofd van een klein Child Development Center in Kiryat Arba. Het centrum, Neve Avraham, werd door haar moeder opgericht nadat zij een achtergelaten baby met meervoudige handicaps had geadopteerd. Vandaag de dag leidt Mina het centrum, dat een verscheidenheid aan therapieën en behandelingen biedt aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden en andere handicaps. Maar haar voortdurende uitdaging is het vinden van de financiering om al haar kosten te dekken. Hoewel de overheid de kosten van de therapieën dekt, is er geen overheidsgeld beschikbaar voor het onderhoud van de faciliteit, opleidingsprogramma’s voor de therapeuten en een groot aantal andere essentiële behoeften. CFOIC Heartland heeft Neve Avraham in het verleden geholpen, maar toen ik onze huidige situatie bekeek, merkte ik op dat er al geruime tijd geen geld meer was binnengekomen voor Neve Avraham. Mina was teleurgesteld, maar ze begreep dat we ons best doen.

Ik krijg de hele tijd soortgelijke telefoontjes van gemeenschappen. Terwijl jullie, onze geweldige donateurs, zoveel hebben gedaan om zoveel belangrijke projecten te steunen, zijn er vaak projecten die uiteindelijk een tijd verwaarloosd worden. Onze veiligheidsprojecten zijn zeer aantrekkelijk voor donoren, zoals het hoort – veiligheidsuitrusting redt letterlijk levens. En ons hart gaat uit naar ernstig gehandicapte kinderen die de diensten van Heart of Benjamin, Bet Hagai en Gevaot nodig hebben. Maar er zijn ook gewone mensen met “kleinere” problemen die we willen helpen. En we hebben niet altijd de middelen om hen te helpen.

Gemeenschappen wenden zich tot ons om hen te helpen met programma’s voor senioren, parken en speelplaatsen voor kinderen en hun gezinnen, en hulp voor kinderontwikkelingscentra. Dit zijn de gewone behoeften van gewone gemeenschappen, maar in Judea en Samaria kunnen zij het verschil betekenen tussen een gemeenschap die groeit en een gemeenschap die blijft bestaan. Soms is het steunen van deze programma’s gewoon een goede manier om de gewone mensen in deze gemeenschappen, die geconfronteerd worden met hun gewone problemen, te zeggen dat je om hen geeft, dat je dankbaar bent dat ze er zijn, dat je hen je liefde wilt sturen.

Ik weet dat u waarschijnlijk al aan dit soort projecten hebt gedoneerd die wij in de loop der jaren onder de aandacht hebben gebracht. Maar vandaag wil ik u vragen om uw donatie te bestemmen voor “de gewone noden van Judea en Samaria”. Wat een zegen zult u zijn voor de mensen die, alleen al door hun aanwezigheid in dit gebied, de profetie vervullen en het Land Israël in stand houden. Het zijn misschien gewone mensen, maar ze bereiken buitengewone dingen.

Dank u zeer. Moge G-d u rijkelijk zegenen voor alles wat u hebt gedaan.

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot