719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Januari 2023

                                 En prachtig jaar met nieuwe dingen ligt voor ons!                                        

Gelukkig Nieuwjaar! Het is inderdaad een nieuw jaar en een jaar dat, G-d zij geprezen, gevuld zal zijn met veel nieuwe ontwikkelingen bij CFOIC Heartland.

Komende maart is het 25 jaar geleden dat ik CFOIC Heartland als organisatie heb opgericht. In de loop der jaren hebben we een geweldige relatie opgebouwd tussen de mensen in Judea en Samaria en u, onze dierbare, toegewijde christelijke vrienden over de hele wereld. Maar in september van dit jaar zal ik terugtreden als directeur van CFOIC Heartland en de teugels overdragen aan mijn vertrouwde collega, Shmuel Junger. Shmuel werkt al meer dan 5 jaar naast mij en velen van jullie hebben hem persoonlijk ontmoet in de VS of in Israël. Misschien heeft u zijn maandelijkse vlog gevolgd waarin hij telkens een andere gemeenschap voor het voetlicht brengt.

In de eerste acht maanden van dit jaar zal Shmuel geleidelijk de verantwoordelijkheid voor de verschillende aspecten van ons werk op zich nemen. CFOIC Heartland is echter mijn kindje en ik zal het nooit opgeven. Dus hoewel ik aftreed als directeur van het Israëlische kantoor, met zijn enorme verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van CFOIC Heartland wereldwijd, blijf ik zeer betrokken. Ik zal regelmatig contact blijven houden met u, onze vertrouwde donateurs en vrienden, ik zal regelmatig bijbelonderwijs blijven geven op zoom. Ik zal reizen om u te ontmoeten in uw woonplaats en u ontvangen in onze dorpen

Wat verandert er dan? Op persoonlijk vlak zal ik meer tijd hebben om met mijn kinderen en kleinkinderen door te brengen. Ik zal meer ontspannen zijn, wetende dat ik de verantwoordelijkheid voor CFOIC Heartland in de zeer bekwame handen van Shmuel heb gelegd. Ik weet dat hij nieuwe ideeën in ons werk zal inbrengen en ik sta te popelen om het beleid van Shmuel over te nemen als hij nieuwe wegen en richtingen verkent. Als jonge man bevindt hij zich in een unieke positie om een jongere generatie supporters aan te trekken, onze belangrijkste garantie voor continuïteit. En natuurlijk blijft Kim Troup, de Amerikaanse directeur van CFOIC Heartland, op haar post en werkt zij de hele tijd hand in hand met Shmuel.

Uiteindelijk ligt het succes van CFOIC Heartland niet in de handen van haar leiders. Het zijn jullie, onze vrienden en donateurs die ons al die jaren op de been hebben gehouden en ons in staat hebben gesteld elk jaar te groeien. Maar uiteindelijk is het alleen met G-ds zegen dat we iets hebben kunnen bereiken. Ik heb altijd mijn richting gezocht en gekregen van de Bijbel en van G-d, door Zijn wegen te bestuderen om die van mij te leiden. Shmuel doet hetzelfde. Ik bid dat wij allen G-d zullen blijven volgen en gehoorzamen, ieder van ons op de manier die wij het beste kennen, en uiteindelijk, als wij Israël zegenen, zal de G-d van Israël dat ook doen.

Ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken wie u vervloekt en door u zullen alle geslachten op aarde gezegend worden. (Genesis 12:3)

 

Met vriendelijke groet,

 

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot