719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – December 2022

                                           De Bewaarder van Israël slaapt niet

Als ik naar het einde van 2022 en het begin van 2023 kijk, denk ik aan de woorden uit Israëls volkslied, “Hatikva,” wat “De Hoop” betekent. “Onze ogen kijken naar Sion, onze hoop is nog niet verloren. De hoop van tweeduizend jaar, om een vrij volk te zijn in ons land, het land van Zion en Jeruzalem.” Dit is een krachtige uitspraak, die ook vandaag nog geldt. Als alle hoop verloren lijkt, kunnen we kijken naar de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël en weten dat God zijn woord houdt. Dit is vooral betekenisvol als ik kijk naar de gemeenschappen in Judea en Samaria, de bergen van Israël, en de letterlijke vervulling van de profetie voor mijn ogen zie. De hoop is nog niet verloren!

Ook al hebben we net twee moeilijke jaren achter de rug, waarin de wereld worstelde met hopeloosheid en vaak het gevoel had dat alle hoop verloren was, God heeft niet gefaald. Ik heb dierbare vrienden verloren, sommigen door het virus, sommigen door ouderdom, sommigen omdat ze de hoop verloren en zichzelf van het leven beroofden. Ik weet zeker dat ook u de afgelopen twee jaar een ongekend verlies hebt geleden. Mijn gebed is dat u net als ik bemoedigd wordt door de woorden uit Psalm 121. “Ik hef mijn ogen op naar de heuvels. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten bewegen; Hij die u bewaart zal niet sluimeren. Zie, Hij die Israël bewaart zal niet sluimeren of slapen.”

Interessant is dat ons wordt gezegd omhoog te kijken en voorbij de omstandigheden die ons omringen, “omhoog” te kijken naar de bron van onze hulp. God, die hemel en aarde gemaakt heeft, zal niet toestaan dat onze voeten wankelen, en Hij zal niet in slaap vallen. En die belofte van bescherming is rechtstreeks verbonden met het volk Israël. Dus als ik kijk naar het wonder dat Israël vandaag de dag is, kan ik met zekerheid weten dat God mij zal helpen. Ik hoef Hem alleen maar te roepen en Hij zal antwoorden.

Als God ons gebed om hulp beantwoordt, doet Hij dat vaak via mensen. Dat geldt ook voor Israël. Elke keer dat een gemeenschap om hulp vroeg, heeft u gul uw tijd, gebeden en financiën gegeven om in die behoeften te voorzien. Ik ben zo dankbaar dat u geluisterd hebt – dat u degene was die God gebruikte om de gebeden van de mensen in de bergen van Israël te beantwoorden. Vandaag kunnen we een rol spelen in het tot leven komen van Gods plan voor Israël door de dorpen daar te helpen groeien. Dank u dat u deel uitmaakt van hun verlossingsverhaal.

Nu we de feestdagen Chanoeka en Kerstmis ingaan en onze kalenders naar 2023 openen, bid ik dat u zult opzien en merken dat uw hulp van de Heer komt. Gelukkig Chanoeka, Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Shalom,

Kimberly Troup

Director, US Office

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot