719-683-2041 Contact us

Juni 2013

Een landkaart is een machtig onderwijsmiddel. Als iemand de geografie van een land kent kan hij beter de dagelijkse leefomstandigheden in het gebied begrijpen. Zoveel van de geschiedenis van Israël kaan verteld worden aan de hand van kaarten. Kaarten die de Bijbelse grenzen van het land laten zien, kaarten die de geschiedenis vertellen van de oorlogen en de voorgestelde compromissen, kaarten die de bedreigingen laten zien die Israël omringen.

Ik ben er trots op dat een van de meest populaire stukjes informatie die we de afgelopen vijftien jaren hebben mogen geven onze landkaart van Judea en Samaria  was, inclusief onze ‘Help’brochure. Meer dan tien jaar hebben we deze kaart aan de actualitiet aangepast en laten drukken om de mensen die ons steunen en iedereen die we ontmoeten een beter inzicht te geven in de geografie van de zaak.

Als we het bij voorbeeld hebben of het hart van het Bijbelse Israël, hoe ziet dat er dan uit? Welke dorpen en steden, zowel in de tijd van de Bijbel als vandaag, liggen daar?

En wat is er gebeurd met dit gebied, ook wel bekend als de Westbank, tijdens de verschillende vredesprocessen die Israël gekend heeft de laatste twee decenia?

Ik ben blij om u te vertellen dat we zojuist de actuele versie van deze kaart in het Nederlands gedrukt hebben. Als u er in geïnteresseerd bent om deze kaart te ontvangen, neem dan even contact met mij op, dan zal ik hem u direct toesturen. Ter aanvulling kunnen we u ook een serie kaarten geven in zakboekformaat, die de hele geschiedenis van Israël laten zien van 1948 tot heden. Als u een van beiden wilt bestellen, zend dan een e-mail naar Sondra@cfoic.com of naar het adres wat u hier beneden leest en dan zullen we de kaarten naar u opsturen.

Ik weet zeker dat u de Nederlandse kaart een nuttig en bruikbaar instrument zult vinden. Het is van essentieel belang dat u als onze dierbare supporters en vrienden een goed begrip heeft van de uitdagingen waar we mee te maken hebben en ik hoop dat deze kaart u daarbij van dienst zal zijn. En voelt u zich vrij om deze kaart aan anderen, uw vrienden of buren door te geven. U kunt ons helpen om een vitale missie van CFOIC Hartland te vervullen – om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de Bijbelse en politieke betekenis van de Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria begrijpen.

Onze waardering dat u naast ons wilt staan als we de boodschap van het Bijbelse Israël uitdragen. Onderwijs is een belangrijk deel van ons werk en ik wil u danken voor alles wat u doet om ons te helpen om mensen van goede wil in heel de wereld toe te rusten als het gaat om de waarheid van de roeping van Israël. God zegene u.

Hoogachtend

Sondra Oster Baras
Directeur