719-683-2041 Contact us

Januari 2013

Deze voorbijgegane maand bracht nieuwe uitdagingen voor ons in Israël. Aan het einde van november eindigde operatie ‘Pillar of Cloud’ toen Israël instemde met een staakt-het-vuren, bemiddeld door Egypte na een enorme druk van de VS en Europa. Terwijl we allemaal een zucht van verlichting slaakten dat het leven eindelijk weer zijn normale gang kon gaan, vroegen we ons ook af of de militaire actie inderdaad voor de afschrikking had gezorgd die verdere aanvallen van Gaza zou stoppen.

Nog maar een paar weken na de aanvallen vanuit Gaza, verkregen de Palestijnen erkenning als een ‘niet-lid met waarnemer status’, wat Palestijnse Arabieren in Judea en Samaria internationale rugdekking geeft voor hun aanhoudende weigering om te onderhandelen met Israël en Israël te erkennen als een Joodse staat. Gekoppeld met het Arabische idee dat zij gewonnen hebben bij de ‘Pillar of Cloud’campagne omdat Israël heeft ingestemd met een bestand, heeft deze verandering van gebeurtenissen de Palestijnen nog dieper vastgezet in hun compromis-loze positie. We zien steeds meer rellen ontstaan in de Arabische gebieden en ook een toenemend aantal terroristische aanvallen of pogingen daartoe op Joodse doelen.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een derde Intifada en de IDF een sterke greep houdt op het gehele gebied, moeten we toch meer waakzaam zijn. De Arabieren breiden hun pogingen uit om Joden in Judea en Samaria aan te vallen, terwijl ze profiteren van een naar hun mening toenemende internationale sympathie voor hun zaak.

Nu we een nieuw jaar binnen gaan, richt ik me tot u met de vraag om uw pogingen om achter ons te staan uit te breiden. Onze waakzaamheid is uiterst belangrijk, om te letten en ons voor te bereiden op elke mogelijke situatie. Uw waakzaamheid is de sleutel tot ons succes. Uw gebeden voor de vrede ende veiligheid van Israëlzijn op dit moment, meer dan ooit,van vitaal belang. Om u te laten horen bij zulke verdraaiingen van het recht als bij de stemming van de VN en bij de druk die op Israël gelegd wordt door uw eigen politieke leiders is uiterst belangrijk. En op een praktisch niveau: als we doorgaan met het inzamelen van fondsen en gelden om de dorpen te versterken en ervoor zorgen dat elke gemeenschap de benodigde voorzieningen voor zijn veiligheid heeft, dan maakt uw steun in deze kritische tijd een verschil.

Laat mij deze gelegenheid ook gebruiken om u een zeer gelukkig Nieuw Jaar te wensen. Moge het nieuwe jaar ons allen een goede gezondheid, veiligheid en zekerheid, vrede en geluk brengen.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras, direkteur
Director