719-683-2041 Contact us

Februari 2012

Februari 2012

We hebben een paar echte geode regenbuien gehad in Israel de laatste weken. Eén sabbat plenste het de hele vrijdagavond. Na terugkomst uit de synagoge op vrijdagavond, genoten we van de warmte van de eetkamer aan een hete en voortreffelijke maaltijd. We babbelden over waar we deze week waren geweest en wat we hadden gedaan, we bespraken het Torah-gedeelte van de week en we zongen onze dankgebeden. Niest geeft zoveel voldoening als de wetenschap dat God de zegen van de regen over ons land brengt, terwijl we zelf binnen de warmte genieten van de kachel en het gezelschap van familie en vrienden.

Soms is het verleidend om de koude en de natheid buiten te vergeten en binnen te blijven, naar binnen te kijken waar liefde en vriendelijkheid je omgeeft in plaats van de haat en de verdachtmakingen. Zo voel ik dat soms als het gaat om ons leven in Israel en in het bijzonder om het leven in Samaria. Ik zit thuis in mijn dorp, waar ik de mensen ken en de mensen mij kennen, waar mensen naar elkaar omzien. Maar als ik het dorp verlaat en over de wegen rijd, passeer ik Arabische dorpen vol mensen die mij misschien wel haten. En als ik de radio aanzet, hoor ik van bedreigingen uit Iran, waar hun nucleaire programma zijn voltooiing bereikt. En ik luister naar de veroordelingen van Europa en de Vernigde Staten als wij doorgaan met het bouwen van nieuwe huizen voor nieuwe gezinnen in Judea en Samaria.

Het is verleidend om de gevaren te ontkennen die buiten op ons loeren en je te richten op je eigen leven dat je leid. Het is verleidend om alleen te denken aan de jonge stellen die onlangs getrouwd zijn en die er naar uitzien om een nieuw huis te betrekken in onze gemeenschap en om weg te kijken van de kritiek die dat zo’n nieuw huis weer zal geven bij de politieke leiders in het buitenland.

Maar als praktische mensen hebben we ons te verstaan met de dreigingen buiten de cirkel van ons gezin.Onze leiders maken overuren om ons land te beschermen en om hun politiek te verdedigen bij andere landen. Dat is niet altijd gemakkelijke en zij hebben niet altijd success. Maar als we kijken over de grenzen van ons land, maakt het zo’n verschil dat we weten dat we daarbuiten ook vrienden hebben zoals u. Dat de koude en de regen oon een zegen van God is. U, onze vrienden buiten, in de hele wereld zijn werkelijk een zegen van God. Want ook als we ons een beetje opsluiten in onze eigen kring, binnen, hoeven we ons niet af te sluiten voor alles wat er buiten aan de hand is. We kunnen denken aan u en aan de schat van uw vriendschap. Uw voortdurende steun en bemoediging is werkelijk een verbazingwekkende warme zegen.

Hoogachtend,
Sondra Baras signature
Sondra Oster Baras
Directeur
http://christenenvoorisrael.nl/steun-israel/humanitaire-projecten/cfoic-heartland

Giften voor CFOIC vanuit Nederland 

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer 4542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds.Henk Poot