719-683-2041 Contact us

December 2012

Terwijl christenen overal in de wereld zich voorbereiden om het feestvan de geboorte van hunHeiland te vieren, wordt het volk Israël, dat leeft in het land waar onze Zaligmaker is geboren, aangevallen. Honderden raketten hebben het zuidenvan Israël ineen paar weken tijd geraakt en ze hebben 1 miljoen burgers gedwongende schuilkelders inte gaan en de Israëlische regering kon niet langer meer afwachten en toekijken. Operatie ‘Defensive Pillar’is van start gegaan om het terrorisme dat uit Gaza komt te bestrijden. Vooralsnog tonen de meeste westerse leiders begrip voor Israël, maar ze dringen er op aan om terughoudendheid te betrachten. Er is een ernstige zorg dat een land-offensief zal leiden tot een enorme druk op Israël. Het is nu de tijd dat Israël vrienden nodig heeft die loyaal blijven en stevig achter hen blijven staan in deze periode van benauwdheid.

Bidt voor de soldaten van de IDF als zij het gevecht aan gaan, bidt voor de gezinnen die in de schuilkelders zitten en voor premier Nethanyahu als hij moeilijke beslissingen moet nemen in de komende dagen. Daarnaast kunt u ook op een andere manier achter het volk Israël staan. Dit is typisch een tijd, nu de feestdagen naderen, dat we wat meer stilstaan bij anderen en genereus geven. Denkt u er dit jaar alstublieft aan om een extra gift aan Israël te schenken. CFOIC-Hartland is gevraagd om bij te dragen aan noodzakelijke voorzieningen voor de veiligheid ende bewaking van vijfdorpen in Judea en Samaria, concreet om de inwoners van Alon, Bat Ayin, Maale Shomron, Neve Zuf en Talmon en hun omgeving te beschermen. Hoewel de huidige aanvallen in het zuiden van Israël zijn, is er een diepe zorg datde situatie inGaza zal leiden tot toenemend geweld in Judea en Samaria en deze en andere gemeenschappen ernstig zal bedreigen.

We weten datde Bewaarder van Israëlsluimert noch slaapt, maar Hij is ook Degene die ons oproept om wachters te zijn opde muren van Jeruzalemen om niet te zwijgen totdat Jeruzalem een lof op aarde is. Door CFOIC-Hartland bent u deelgenoot geworden van de mensen die wonen in Judea en Samaria en die door hun aanwezigheid in de bergen die Jeruzalem omringen, de Heilige Stad bewaken en de wacht houden over de berg Sion.  Wanneer Israël wordt aangevallen kunt u zich bij ons aansluiten om het volk van Israël te verzekeren dat er christenen zijn die achter hen staan en hen voorzien van benodigdheden die hen beschermen en zorgen dat zij veilig zijn. Dank u wel dat u Israël hebt gesteund in 2012 en dat u deel wilde uit maken van ons grote gezin.

Wanneer u samenkomt met uw familie en vrienden de komende feestdagen, is ons gebed voor u vrede op aarde en shalom voor heel de wereld.

Gezegend Kerstfeest vanuit een kleurrijk Colorado,

Kimberly Troup
Directeur, Kantoor VS.