719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – APRIL 2020

Beste vrienden,

Coronavirus! Het woord dat tegenwoordig op ieders lippen ligt. Ik kan me zoiets niet herinneren – een internationale pandemie die de hele wereld in een spiraal doet belanden. En terecht – het is veel besmettelijker en veel dodelijker dan de gewone griep. In Israël hebben de medische autoriteiten meteen voorzorgsmaatregelen genomen om te proberen de verspreiding van de ziekte onder controle te krijgen. Het was duidelijk dat de ziekte uiteindelijk meer dan een paar mensen zou besmetten, maar door de verspreiding succesvol onder controle te houden, kochten ze de tijd die ze nodig hadden om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur en procedures aanwezig waren. De Israëli’s zijn trots op de manier waarop onze autoriteiten hiermee zijn omgegaan en werken mee aan de beperkingen.

Helaas heeft dit de toeristische industrie een vreselijke klap toegebracht, aangezien alle binnenkomende passagiers, of het nu toeristen of Israëli’s zijn, nu verplicht zijn om 14 dagen lang in quarantaine te gaan. Voor Israëli’s is het een kleine prijs om te betalen om thuis te komen en veilig te blijven. Voor toeristen betekent het dat ze nu geen plaats meer hebben in Israël. We hadden een prachtige groep mensen klaarstaan om naar Israël te komen op de CFOIC Heartland tour, geleid door Kim Troup, en het moest allemaal worden geannuleerd. En zo veel van de groepen die we vorige maand zouden ontmoeten, werden afgelast, eerst die uit Azië, dan die uit Europa en ten slotte, allemaal. Ik denk dat G-d ons vertelt dat dit een tijd is om gewoon thuis te blijven.

Maar hopelijk zal dit niet lang duren. We bidden allemaal dat met het warmere weer, in april of mei, het virus zal sterven en de normale routines zullen worden hervat. Onze economieën zijn allemaal wanhopig op zoek naar een terugkeer naar het normale leven.

Bij CFOIC Heartland doen we ons best om ons te conformeren aan de relevante regelgeving van elk land waar we mee te maken hebben, terwijl we zoveel mogelijk vooruitgang boeken met onze reguliere activiteiten. Ik ben van plan om medio mei een bezoek aan de VS te brengen en ik hoop en bid dat het zal doorgaan, maar dat het tegemoet komt aan elke situatie die zich voordoet. Hetzelfde geldt voor onze buitenlandse reizen die gepland zijn voor juni, in de VS en in Taiwan. We verwachten dat onze Israël-tournee van oktober 2020 doorgaat zoals gepland en willen u aanmoedigen om u aan te melden voor die tour. We zullen voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u het geld dat u in de komende maanden aan ons hebt betaald, volledig kunt terugkrijgen.

Dit is een moeilijke tijd voor ons allemaal en stelt ons in staat om te onthouden hoe nauw we allemaal met elkaar verbonden zijn. We mogen dan wel verschillende continenten overschrijden, maar we maken allemaal deel uit van één grote mensheid. Als we elkaar de komende weken niet veel kunnen zien, laten we ons dan in ieder geval verbonden voelen, gebonden door dezelfde lotsbestemming, allemaal biddend voor gezondheid, allemaal op zoek naar G-d’s wil in deze nieuwe crisis. Blijf gezond en ik hoop u te zien in Israël of in uw woonplaats, als de omstandigheden het toelaten.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur