800-647-3344 Contact us

Newsletters

Voorjaar 2013

Meditatie Ds.Henk Poot Bij de tijd blijven Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten, zij  zullen niet bouwen opdat een ander er wone; zij zullen niet planten opdat een ander het ete (Jes.65:21). Stel je voor dat het allemaal al zover was: Dat het gebied voor Israël zo … Read more

Only God Can Make a Tree

Spring 2013 Some of the most heartbreaking photographs of the Expulsion from Gaza, were of the families of Gush Katif kneeling in their gardens, crying, gently pulling saplings from the earth, carrying them lovingly in their hands as the soldiers led them away. These trees were replanted outside their new homes, the dirt that clung … Read more

Juni 2013

Een landkaart is een machtig onderwijsmiddel. Als iemand de geografie van een land kent kan hij beter de dagelijkse leefomstandigheden in het gebied begrijpen. Zoveel van de geschiedenis van Israël kaan verteld worden aan de hand van kaarten. Kaarten die de Bijbelse grenzen van het land laten zien, kaarten die de geschiedenis vertellen van de … Read more

Juni 2013

eine Landkarte eignet sich hervorragend für die Vermittlung von Informationen. Wenn man sich die Geographie eines Landes vor Augen hält, kann man seine Situation besser verstehen. So vieles in Israels Geschichte kann anhand von Landkarten erklärt werden: Landkarten, die die biblischen Grenzen des Landes aufzeigen; Landkarten, die die Geschichte von Kriegen und versuchten Kompromissen nachzeichnen … Read more