800-647-3344 Contact us

Newsletters

NEUIGKEITEN AUS DEM KERNLAND – JULI 2019

[:de]Es ist zwar erst Juli, aber trotzdem nicht zu früh, um über Oktober nachzudenken. Für Juden ist das leicht zu tun. Mit dem Abschluss des Feiertages von Schawuot (Pfingsten) vor wenigen Wochen ist unser nächstes Fest Ende September, da die Herbstferien mit Rosch HaSchanah, dem jüdischen Neujahrsfest, auch als Fest der Posaunen bezeichnet, beginnen. Dann kommt Jom Kippur, der Tag der Buße, und danach das freudige und festliche Laubhüttenfest.[:nl]Ik besef dat het nog maar Juli is maar ik denk dat het niet te vroeg is om al aan Oktober te denken. Voor Joden is dat makkelijk. Na het einde van Shavuot (Pinksteren) een paar weken geleden is ons volgende feest eind September als de weken van de najaarsfeesten beginnen met Rosh HaShanah, het Joodse Nieuwjaar, ook wel bekend onder de naam ‘Feest van de bazuinen’. Daarn komt Jom Kippoer, Grote Verzoendag en vervolgens het blijde en feestelijke Loofhuttenfeest.[:]

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – JUNI 2019

Beste vrienden, De zomer is begonnen. De leerlingen van de Middeklbare school krijgen half juni vrij en die van de basisschool moeten nog even doorwerken tot eind juni. Maar het weer is al veranderd en de zomerzon schijnt heftig overal in Israël. Geen regen meer. Geen wolken meer en een heleboel hitte. Tijdens de maand … Read more

The Miracle of the Six Day War

Even though the Six Day War happened before I was born, it shaped much of my life.  I grew up hearing stories of the miracles that took place during those short, yet brutal days of fighting.

Honoring the Pioneering Elders of Tomer

It’s the Fifth out of Ten Commandments. In Judaism, honoring one’s father and mother is a vital mitzvah (commandment) that recognizes the synthesis of God’s power to give life with the physical beings who help carry out that miracle of creation. More simply, it holds the key to the age-old success of the family unit. When children show honor towards their fathers and mothers, parents can be more effective caregivers, and children learn healthy guidance and how to follow rules.