719-683-2041 Contact us

Newsletters

Glen Beck – July 12, 2011

I have just returned from an amazing experience in the Israeli Knesset. Popular US television and radio commentator, Glen Beck, was a guest of the Knesset and I was invited to participate in the meeting with him. There were a number of Members of Knesset present at the meeting, as well as members of the … Read more

December 2011

December 2011   Een keer per jaar neem ik de gelegenheid om me namens de christelijke leiding van CFOIC-Hartland direct tot u te richten en mijn persoonlijke dank uit ts spreken voor uw steun aan ons werk.  Bedankt dat u achter ons gestaan heeft dit jaar. Omdat we zulke trouwe vrienden als u hebben, konden … Read more